top of page


CranioCompleet


Welkom!

                   

                     Ben je op zoek naar de diepere oorzaak van je lichamelijke klachten?

                                          Misschien is Cranio therapie dan wat voor jou.

 

​​​

Cranio (sacraal) therapie is ontwikkeld vanuit de osteopathie en maakt gebruik van subtiele, manuele technieken met een zeer zachte aanraking. De hersenen en het ruggenmerg bevinden zich in een vloeistof, de liquor, welke zich continue ververst. Binnen de Cranio therapie wordt er van uit gegaan dat dit verversen ritmisch gebeurt en dat dit subtiele ritme gevoeld en behandeld kan worden. Een gezond ritme is daarbij symmetrisch, traag en vol. 

 

De Cranio therapeut richt zich in eerste instantie op dit ritme en neemt de cliënt daarbij mee in het gevoel. Leren voelen wat er in je lichaam gebeurt, ook emotioneel, is een belangrijk onderdeel van de therapie.

Dit (vloeistof)ritme beweegt daarbij samen met het bindweefselnetwerk van ons lichaam. Dit netwerk omvat de hersenen en het ruggenmerg, maar is verbonden de verder gelegen zenuwbanden, het omvat de organen, loopt om en dóór de spieren, omhult het skelet enzovoort. Vrijwel iedere structuur in het lichaam wordt hierdoor beïnvloed en verbonden en ook dit netwerk wordt behandeld met Cranio. 

Je ligt tijdens een sessie doorgaans op de rug op een zachte ondergrond en ik plaatst de handen op het lichaam. Soms verloopt een sessie in relatieve stilte. Voor jou is dan voélen wat er gebeurt en verandert het belangrijkste. Indien nodig kan er echter ook, via gerichte vragen van mij, een dialoog op gang worden gebracht tussen lichaam, geest en emoties. Het sleutelwoord hierbij is bewustwording. ​

​Deze manier van communicatie tussen lichaam, geest en emoties is uniek. Dit komt doordat deze plaatsvindt binnen de speciale toestand die wordt opgeroepen door de Cranio aanraking.

Doel van dit alles is om op alle niveaus een diep loslaten te stimuleren, welke ruimte geeft aan beweging en herstel.

Tijdens een sessie stel ik me zo neutraal mogelijk op. Ik ben benieuwd naar wie je bent en vragen die ik stel, stel ik zonder oordeel. Op die manier nodig ik het lichaam van de cliënt uit om te ‘spreken’ indien nodig.

Veruit het belangrijkste 'instrument' van de Cranio therapeut zijn zijn of haar handen. De manier van aanraken is wat Cranio zo bijzonder maakt en kan helaas niet écht via woorden worden overgebracht. 

Voor een meer uitgebreide uitleg over Cranio verwijs ik graag naar de site van

Cranio Nederland :​ Wat is Cranio | Cranio Nederland (cranio-nederland.nl)

Voor Wie?

Cranio therapie streeft er naar om het eerder beschreven 'vloeistofritme' in het lichaam te optimaliseren en het bindweefsel vrij te maken. Je geeft ruimte aan lichaam, geest en emoties en stimuleert daarbij het zogenaamde zelfherstellend vermogen van het lichaam. Vanuit deze gedachte kan het dan ook in principe voor een groot aantal klachten worden ingezet. Je kunt daarbij onder andere denken aan :

- klachten aan spieren en gewichten zoals rug-, bekken- en nekklachten

- hoofdpijn, migraine

- chronische vermoeidheid

- psychische klachten zoals stress en burn-out

- slaapstoornissen

- de zogenaamde 'onbegrepen' klachten zoals chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), fibromyalgie enzovoort

Er bestaan verschillende vormen van Cranio therapie en binnen elke vorm heeft iedere behandelaar weer zijn of haar eigen stijl. 

Zelf zie ik dat in eerste instantie cliënten vaak een zeer diepe ontspanning ervaren die ze lang niet hebben gevoeld. Daarbij wordt het zogenaamde parasympathische zenuwstel geactiveerd, wat verantwoordelijk is voor rust en herstel. 

Zie https://encyclopedie.medicinfo.nl/functie-van-het-parasympathische-zenuwstelsel

voor meer informatie over de functie van het parasympathische zenuwstelsel. 

Hierdoor worden cliënten zich vaak heel bewust van de spanning ze soms vasthouden en waaróm ze dit doen, om dit vervolgens los te laten. Dit bewust worden geeft de cliënt ook de mogelijkheid om in het leven andere keuzes te maken die gezonder zijn voor lichaam en geest. Cranio kan dan ook een mooie toevoeging zijn op een meer reguliere behandeling van bijvoorbeeld de psycholoog of fysiotherapeut. 

 

Wie ben ik?

Mijn naam is Jeroen Laheij en ik ben afgestudeerd Cranio therapeut. Tevens heb ik gedeeltelijk de 4-jarige opleiding voor oefentherapie Cesar gedaan en 2 jaar psychiatrische verpleegkunde. Op dit moment volg ik de modules viscerale manipulatie volgens de methode Barral bij het Upledger instituut. Ik heb 6 jaar gewerkt in het Rijndam revalidatiecentrum te Rotterdam waar ik mensen heb begeleid met een CVA en tussen 2010 en 2019 heb ik gewerkt bij het Spine&Joint centre, ook in Rotterdam. Daar begeleidde ik mensen met ernstige rug-, bekken- en nekklachten. Ik was daarbij onderdeel van een interdisciplinair team van artsen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, psychologen, oefentherapeuten, haptotherapeuten en een osteopaat.

Mijn werk is mijn passie en ik blijf dan ook graag bijleren. Ik heb een veelheid aan cursussen gedaan waaronder verschillende massage cursussen, de'voetencursus' bij podotherapeut en orthomanueel arts René Somers en Dorn therapie. Deze laatste richt zich onder andere op het via zachte manipulaties weer mobiliseren én in de middenlijn brengen van de wervelkolom; een eenvoudige maar soms verrassend effectieve methode om direct pijn aan het bewegingsapparaat te verlichten. 

Verder ben ik al vanaf mijn tienerjaren geïnteresseerd in de krijgskunsten en Chinese gezondheidsoefeningen waarbij de focus is verschoven naar Chi Kung en de zogenaamde ‘interne’ stijlen zoals Tai Ji Quan

Naast Cranio therapeut ben ik sinds 2019 beweegcoach bij het SpineClinic te Zaandam. Ik werk daarbij intensief samen met fysiotherapeuten en MSK artsen

Voor meer informatie zie www.freemoves.nl en www.spineclinic.nl   

Door mijn contact met andere disciplines heb ik geleerd om de psychische of lichamelijke klachten van mijn cliënten vanuit zo veel mogelijk invalshoeken te benaderen. Als ik denk dat je bij een andere behandelaar beter op je plek bent dan zal ik ook niet twijfelen om dit met je te bespreken en je eventueel door te verwijzen. 

Contact

Ik vertel met plezier over mijn werk dus voor vragen nodig ik je van harte uit om contact met me op te nemen. Ik ben het beste te bereiken via Email of WhatsApp, maar bellen kan ook. Als ik niet direct opneem, spreek dan je naam en telefoonnummer in, dan bel ik je zo snel mogelijk terug. Ik streef er naar om dit binnen 48 uur te doen.

Telefoon :  06 288 29 144

E-mail    :  freemoves4you@gmail.com

Adres     :  Kanaalpark 157
                  2321 JW  Leiden

De praktijk in Leiden bevindt zich op 'Dé Plek'. De locatie ligt op 6 minuten lopen van station Leiden Lammerschans. Met de auto ben je vanaf de A4 al binnen 3 minuten op de locatie. Als bezoeker kun je, bij voldoende plek, vóór het gebouw vrij parkeren. 

Bij binnenkomst in het gebouw kun je links direct plaatsnemen in de wachtkamer. 

Een consult duurt een uur, de kosten hiervoor zijn 75 euro. Het eerste consult duurt 1,5 uur en is 95 euro; dit is inclusief een telefonische anamnese vooraf. Zie het kopje 'VBAG' voor de vergoedingen.

Voor een afspraak maak ik natuurlijk tijd en ruimte voor je vrij. Als je niet kunt komen, meld dit dan alsjeblieft 24 uur van te voren. 

VBAG

Als lid van de beroepsvereniging VBAG sta ik ingeschreven in het kwaliteitsregister van het RBCZ en worden cranio behandelingen door verschillende verzekeringen (deels) vergoed.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden van de aanvullende verzekering.

In de zorgwijzer staat dit verder uitgelegd : 

http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/craniosacraal-therapie

In het contact met mijn cliënten gelden de bepalingen, beroepscode en Klacht- en tuchtregeling van VBAG en RBCZ.

 

​In 2016 is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingetreden. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de Cranio behandeling dan hoop ik dat u zich in eerste instantie wendt tot de behandelend therapeut, in dit geval dus bij mij. Hopelijk kunnen we dan de klacht samen naar tevredenheid oplossen. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u zich wenden tot de klachten- en geschillencommissie op : 

 

https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

AGB-zorgverlenersnr   90114493

AGB-praktijkcode          90091490

KvK                                 7187306

BTW-nummer               NL155395129B01

logo-rbcz-vbag-samen-2.500x500x1.jpg
Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.  Je dossier bevat daartoe aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier heb ik gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

·         Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens

·         Er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als je behandelende therapeut ben ik de enige die toegang heeft tot de gegevens in je dossier. Ook heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier zouden eventueel nog voor de volgende doelen gebruikt kunnen worden :

·         Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

·         Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid

·         Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

·         Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar :

·         Je naam, adres en woonplaats

·         Je geboortedatum

·         De datum van de behandeling

·         Een korte omschrijving van de behandeling

·         De kosten van het consult

Via deze website verzamel ik geen gegevens van bezoekers of cliënten.

Verwerkingsovereenkomst

Zoals de wet Algemene Verordening Gegevensverwerking aangeeft heb ik met bedrijven die gegevens van mij verwerken een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is onder andere vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

bottom of page